Contact:

Contactformulier

Jan de Haanstraat 1
8801 VE Franeker
0517 – 391 064
06 – 53 940 234

AV-Frieso

AV Frieso
De AV Frieso is een aanvullende zorgverzekering van Zorgverzekeraar de Friesland. De AV Frieso is een uitgebreider vergoedingenpakket tegen een lagere premie voor mensen met een laag inkomen.
Bent  u  18  jaar  of  ouder  dan  bent  u  verplicht  een  basisverzekering  af  te  sluiten  bij  een  zorgverzekeraar.  Voor  extra  vergoedingen  kunt  u,  als  u  dat  wilt,  een  aanvullende  verzekering  afsluiten. Zorgverzekeraar De Friesland heeft speciaal voor mensen met een laag inkomen de AV Frieso ontwikkeld. Dit is een aanvullende ziektekostenverzekering die u een uitgebreider vergoedingenpakket biedt tegen een lagere premie. In 2016  betaalt u voor de basisverzekering en de AV Frieso samen € 121,57 per maand.

Voor wie?
Of u in aanmerking komt voor de AV Frieso hangt af van uw inkomen, in welke gemeente u woont, en de voor u geldende bijstandsnorm.  U moet daarnaast aan meedere voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de AV Frieso. Zo moet u in in een van de gemeenten binnen het werkgebied van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân wonen en mag uw inkomen niet hoger zijn  dan 130% van het voor u geldende bijstandsniveau.
Aanmelden voor de AV Frieso
Heeft u nog geen basisverzekering bij de Friesland? Dan kunt u in december overstappen naar De Friesland. De AV Frieso gaat dan in op 1 januari van het volgende kalenderjaar. Heeft u al een basisverzekering bij De Friesland? Dan kunt u op ieder moment overstappen. Uw aanvullende verzekering gaat dan in in de maand na de verwerking van uw aanvraag.

 
 
En voor onze gemeente gelden de regels voor Noordwest. Dit is te vinden op:    http://www.sozawe-nw-fryslan.nl/minimaregelingen-2/av-frieso/

Openingstijden:

Maandag

07.00 - 12.00

13.00 - 15.30

Dinsdag

07.00 - 12.00

13.00 - 15.30

 

20.00 - 21.30

Woensdag

07.00 - 12.00

13.00 - 16.00

19.00 - 21.00

Donderdag

07.00 - 12.00

13.00 - 18.00

19.00 - 21.00

Vrijdag

07.00 - 12.00
John Poelstra
John Poelstra