Contact:

Contactformulier

Jan de Haanstraat 1
8801 VE Franeker
0517 – 391 064
06 – 53 940 234

Geschiedenis

John Poelstra is in 1991 begonnen met de opleiding Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Stage werd er gelopen in het MCL in Leeuwarden en in Beatrixoord in Haren. Na 4 jaar studie werd het diploma behaald en is het bewijs van bevoegdheid aangevraagd en verkregen. De eerste werkervaring daarna was in een particuliere praktijk in Leeuwarden. Daarna is er begin 1996 nog gewerkt in revalidatie centrum Lyndenstein in Beetsterzwaag en in de zomer van 1996 heeft John Poelstra een aantal maanden gewerkt in Reha Cenrum Roter Hügel in Bayreuth (Duitsland). Na terugkomst uit Duitsland heeft hij een baan gekregen in Amsterdam bij Fysio Concept. Eind 1998 teruggekeerd naar Friesland, naar Franeker. Daar al gestart met een particuliere praktijk in Franeker. Alleen particulier verzekerden konden hier terecht. Van 2000 tot en met 2007 nog gewerkt in de praktijk van Jelle Eijzenga in Berlikum.

Vanaf december 2002 wonen we aan de Jan de Haanstraat in Franeker. En per april 2004 werd er een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar De Friesland. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling: het runnen van een eigen praktijk. In de jaren na het afstuderen tot aan het starten van de eigen praktijk heeft John Poelstra zich in moeten schrijven in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en zijn er ook een aantal verplichte bijscholingen geweest:

  • Methodisch Handelen

  • Communicatie

  • Verslaglegging

  • Evidence Based Practice

  • Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie

In 2008 is de praktijk begonnen met het certificeringstraject. De solo-praktijk van John Poelstra heeft  op 2 februari 2010 het HKZ certificaat Extramurale Fysiotherapiepraktijken, versie 2005 behaald. Een exemplaar van het certificaat hangt in de praktijk. Hiermee heeft de praktijk aangetoond te beschikken over een managementsysteem voor het realiseren van de kwaliteitsborging zoals neergelegd in het HKZ-certificatieschema zoals is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector.


 

Openingstijden:

Maandag

07.00 - 12.00

13.00 - 15.30

Dinsdag

07.00 - 12.00

13.00 - 15.30

 

20.00 - 21.30

Woensdag

07.00 - 12.00

13.00 - 16.00

19.00 - 21.00

Donderdag

07.00 - 12.00

13.00 - 18.00

19.00 - 21.00

Vrijdag

07.00 - 12.00
John Poelstra
John Poelstra