Fysiotherapie

Opleidingen

John Poelstra is in 1991 begonnen met de opleiding Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool in Groningen. Stage werd er gelopen in het MCL in Leeuwarden en in Beatrixoord in Haren. Na 4 jaar studie werd het diploma behaald en is het bewijs van bevoegdheid aangevraagd en verkregen. De eerste werkervaring daarna was in een particuliere praktijk in Leeuwarden. Daarna is er begin 1996 nog gewerkt in revalidatie centrum Lyndenstein in Beetsterzwaag en in de zomer van 1996 heeft John Poelstra een aantal maanden gewerkt in Reha Cenrum Roter Hügel in Bayreuth (Duitsland). Na terugkomst uit Duitsland heeft hij een baan gekregen in Amsterdam bij Fysio Concept. Eind 1998 teruggekeerd naar Friesland, naar Franeker. Daar al gestart met een particuliere praktijk in Franeker. Alleen particulier verzekerden konden hier terecht. Van 2000 tot en met 2007 nog gewerkt in de praktijk van Jelle Eijzenga in Berlikum.

Vanaf december 2002 wonen we aan de Jan de Haanstraat in Franeker. En per april 2004 werd er een overeenkomst gesloten met zorgverzekeraar De Friesland. Hiermee ging een lang gekoesterde wens in vervulling: het runnen van een eigen praktijk. In de jaren na het afstuderen tot aan het starten van de eigen praktijk heeft John Poelstra zich in moeten schrijven in het kwaliteitsregister voor fysiotherapeuten en zijn er ook een aantal verplichte bijscholingen geweest:
 1. Methodisch Handelen
 2. Communicatie
 3. Verslaglegging
 4. Evidence Based Practice
 5. Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie
In 2008 is de praktijk begonnen met het certificeringstraject. De solo-praktijk van John Poelstra heeft  op 2 februari 2010 het HKZ certificaat Extramurale Fysiotherapiepraktijken, versie 2005 behaald. Een exemplaar van het certificaat hangt in de praktijk. Hiermee heeft de praktijk aangetoond te beschikken over een managementsysteem voor het realiseren van de kwaliteitsborging zoals neergelegd in het HKZ-certificatieschema zoals is vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen voor de Zorgsector.

Waarom fysiotherapie?

Fysiotherapie helpt uw lichaam in balans. Het wordt ingezet bij:

 • Werkgerelateerde klachten
 • Bevordert herstel na inspanning.
 • Voorkomt blessures
 • Verbeterde bloedcirculatie
 • Kan ik ook 's avonds langskomen?

  Ja, dat is op afspraak mogelijk. Bekijk hieronder de openingstijden.

  MAANDAG
  07.00 - 12.00

  DINSDAG
  07.00 - 12.00
  13.00 - 15.30
  20.00 - 21.30

  WOENSDAG
  07.00 - 12.00
  13.00 - 16.00
  19.00 - 21.00

  DONDERDAG
  07.00 - 12.00
  13.00 - 18.00
  19.00 - 21.00

  VRIJDAG
  07.00 - 12.00

 • Wordt mijn behandeling vergoed?

  Dit is afhankelijk van uw zorgverzekering. De behandelingen fysiotherapie worden meestal vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen van de zorgverzekeraar. Voor het maximaal aantal wat uw verzekering vergoed raad ik u aan om uw polis na te kijken. Lees hier verder.

 • Welke behandelingen en therapieën doet John Poelstra?

  John Poelstra is algemeen practicus, dit houdt in dat hij geen verbijzonderingen heeft. Hij heeft zich wel verder verdiept in:

  1. Sportrevalidatie
  2. RRS (Rug Revalidatie Systeeem)
  3. Medische fitness
  4. Repititieve Strain Injury (RSI)
  5. Whiplash
  6. Valpreventie en Valtraining
  7. Schouderrevalidatie
  8. De elleboog
  9. Hoofdpijn
  10. Chronische Pijn (via UMCG)
  11. Functional Movement Screen: vastgesteld aantal testen waarbij je eenvoudig kunt vaststellen waar probleem in het houdings- en bewegingsapparaat zit.Te gebruikenbijvoorbeeld als iemand weer wil gaan sporten, of blessures wil voorkomen tijdens het sporten.
  12. Minimotion (trainingsmethode waarbij zeer kleine bewegingsuitslagen gemaakt worden. Kan al gebruikt worden in zeer acute fase en vlak na operaties)
  Verder kunt u terecht voor klachten die:
  arbeid gerelateerd zijn, na operaties, rugklachten, knieklachten, sportblessures, ademhalings- en ontspanningsoefeningen.

  Ook voor sportmassage (niet vergoed uit de zorgverzekering) kunt u een afspraak maken.